ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: การอบรมล่าช้า

TA001713  เนื่องจากปีนี้อบรมล่าช้า ซึ่งจะอบรมในเดือนพย นี้  และจะต้องต่ออายุพร้อมกันเลยใช่ไหมค่ะ  ต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมในการต่ออายุไหมค่ะ

โดยคุณ : การอบรมล่าช้า   อีเมล์ : jeabdeeka777@gmail.com  
คำตอบ ::

                 เมื่อท่านอบรมและแจ้งการอบรมครบ 5 ปี ท่านสามารถยื่นแบบ บภ. 04 ขอต่ออายุใบอนุญาต และส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมใบอนุญาตตัวจริงฉบับเดิม ส่งมายังกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร  

โดยคุณ มบ.