ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: อบรมครบแต่ระบบไม่มีข้อมูล

ฐานมญ อบรมปี 2562และ2563 รีบร้อยแล้วแต่ระบบไมีมีข้อมูล ต้องทำอย่างไรคะ
ขอบพระคุณค่ะ 
0892625919

โดยคุณ : ฐานมญ ชนนท์รดากุล   อีเมล์ : ...  
คำตอบ ::

          หากท่านคือ TA001687 ท่านต้องดำเนินการยื่นแบบ บภ.06 แจ้งการเข้ารับการอบรมปีที่ 3 (ปี 2561) ให้เรียบร้อยก่อน

โดยคุณ มบ.