ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: แจ้งเพิ่มกิจการที่ลงนามรับรอง แต่ไม่สามารถขึ้นได้

แจ้งเพิ่มกิจการที่ลงนามรับรอง  แต่ไม่สามารถขึ้นได้ ซึ่งระบบขึ้น E:E009:ระบบเกิดข้อผิดพลาด  ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

โดยคุณ : ขวัญธนรัตน์   อีเมล์ : ...  
คำตอบ ::

ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์  0 2272 9815

โดยคุณ มบ.