ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: การต่อใบอนุญาต

รบกวนสอบถามคะ จาก TA002734 ใบอนุญาตจะหมดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการต่ออายุ บธ 04 เรียบร้อยและชำระเงินแล้วคะ แต่ตอนนี้เอกสารใบอนุญาตฉบับจริงสูญหาย จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้คะ และจะต้องนำส่งเอกสารได้อย่างช้าที่สุดกี่วันคะ รบกวนด้วยคะ

โดยคุณ : การต่อใบอนุญาต   อีเมล์ : slertlimpiyarat@gmail.com  
คำตอบ ::


กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายท่านต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วส่งใบแจ้งความฉบับจริง พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน มาเพื่อต่อใบอนุญาตฉบับใหม่โดยเร็ว

โดยคุณ มบ.