ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: พิมพ์แบบ บภ06 ไม่ได้

TA002523 ได้แจ้งการอบรมฯ บภ06 เรียบร้อยแล้วแต่พิมพ์แบบ ไม่ได้ค่ะ ต้องทำอย่างไรถึงพิมพ์แบบได้คะ

โดยคุณ : ดวงแก้ว อุดมศิลปทรัพย์   อีเมล์ : juikwan@hotmail.com  
คำตอบ ::

ท่านสามารถพิมพ์แบบได้จาก www.rd.go.th >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ > login เข้าระบบ > ตรวจสอบผลการยื่นแบบและพิมพ์ > เลือกแบบคำขอ/แบบแจ้ง > ค้นหา  หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2272 9677

โดยคุณ มบ.