ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: เข้าระบบไปดูการแจ้งชั่วโมงอบรมไม่ได้

เข้าระบบแล้วกรอกทุกอย่างถูกต้อง User Password ใช้ตัวเดียวกันกับที่ยื่นภงด.90 แต่ทำไมถึงแจ้งมาว่าฐานข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เข้าได้ปกติเมื่อเดือน กันยายน เป็นเพราะอะไรขอทราบสาเหตุหน่อยค่ะ แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะเข้าเช็คระบบข้อมูลของตัวเองได้

โดยคุณ : PENNY   อีเมล์ : penpentruk@hotmail.com  
คำตอบ ::

ระบบฐานข้อมูลได้ปรับปรุงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้ว

โดยคุณ มบ.