ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: ยังไม่ได้อบรมของปี2563ครับ

ผมมีอบรมไป 28ชั่วโมง พื่อทำการต่ออายุบัตรเนื่องจากแจ้งต่อล่าช้า แล้วผมต้องอบรมปกติในระหว่าง 5ตุลาคม2562 ถึง 4ตุลาคม2563 อีกหรือเปล่าครับ

ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อบรมเลยครับ ผมต้องดำเนินการอย่างไรครับ

โดยคุณ : Phan   อีเมล์ : phongphan.lee@outlook.com  
คำตอบ ::

หากท่านคือ TA 002491 การอบรมปีที่่ 1 TA ได้เข้าอบรมของ บริษัท ผึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และยื่นแบบ บภ.06 แล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

โดยคุณ มบ