ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: สมัครสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

เรียนสอบถามว่า หากเคยได้สมัครเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว แต่หยุดสอบไป แล้วถ้าหากต้องการสมัครสอบใหม่ สามารถสมัครได้เลยไหมค่ะถ้ากรมสรรพากร เปิดสอบ หรือต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครใหม่ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ : amporn   อีเมล์ : amporn2512@hotmail.com  
คำตอบ ::

             ท่านสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ โดยติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบในครั้งต่อไปได้ที่ www.rd.go.th> ผู้ตวจสอบและรับรองบัญชี> ข่าวที่น่าสนใจ

โดยคุณ มบ.