ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: ขอเลื่อนการอบรมเก็บ ชม Ta

ขอเลื่อนการอบรม เก็บ ชม TA ไปเดือน มค 64 ได้ไหมค่ะ

โดยคุณ : ขอเลื่อนการอบรมเก็บ ชม Ta   อีเมล์ : naphart.kanom@gmail.com  
คำตอบ ::

หากท่านคือ TA002309 ช่วงการอบรมปีที่ 2 ของท่านคือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564 และต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564

โดยคุณ มบ.