ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
ค้นหาหัวข้อคำถาม :
รวมทุกคำถาม การทดสอบ การปฏิบัติงาน TA/CPA การอบรมของ TA ระเบียบและหลักเกณฑ์ อื่นๆ
คำถามที่ หัวข้อคำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] จำนวน
คำตอบ
  07235 พบข้อผิดพลาดว่าไปรับรองงบ หจก.ที่มีสินทรัพย์รวมเกิน 30 ล้านบาท ติดกัน 2 ปี ชัญญณัฏฐ์ [12/1/2564 20:48:35] 1
  07232 ยื่นแบบ บภ.07 ยื่นแบบ บภ.07 ไม่ได้ค่ะ [12/1/2564 13:14:01] 2
  07229 การปฎิบัติงานตรวจสอบ วันทนา [11/1/2564 18:16:41] 1
  07223 ยื่นแบบ บภ.07 ไม่ได้ค่ะ อรรณารีช์ [8/1/2564 12:37:22] 2
  07220 ยื่นแก้ไข บภ.08 แต่ไม่มีการแก้ไข กิตติ [7/1/2564 18:54:06] 2
  07209 การแจ้งใบตอบรับงาน กระดานถาม-ตอบ [4/1/2564 16:16:05] 1
  07200 ยื่นแบบบภ.08 แก้ไขรอบระยะเวลาบัญชีไม่ได้ค่ะ irin [2/1/2564 16:26:51] 1
  07199 แจ้งแบบ บภ.08 ขอแก้ไขรอบระยะเวลาบัญชี Annie [30/12/2563 14:36:15] 1
  07196 ยื่น บภ.08ไม่ได้ กันตนา [25/12/2563 14:58:06] 1
  07193 เข้ายื่นแบบ บภ.08 ไม่ได้ค่ะ เข้ายื่นแบบ บภ.08 ไม่ได้ค่ะ [25/12/2563 10:28:26] 1
  07190 การยื่นแบบ บภ.07/บภ.08 วันเพ็ญ [24/12/2563 14:43:18] 1
  07180 upload หนังสือตอบรับงาน ajchi [9/12/2563 10:54:53] 1
  07175 ผู้สอบบัญชีเซ็นต์งบ หจก ผึ้ง [3/12/2563 15:27:45] 1
  07167 การตรวจสอบงบปีก่อน burin [21/11/2563 21:07:44] 1
  07156 แจ้งเพิ่มกิจการที่ลงนามรับรอง แต่ไม่สามารถขึ้นได้ ขวัญธนรัตน์ [11/11/2563 17:02:53] 1
  07126 ยื่น บภ07 ไม่ได้ Warin [12/10/2563 18:04:28] 1
  07125 ผู้รับรองงบการเงิน TA, CPA จ๊ะโอ๋ [12/10/2563 16:10:23] 1
  07110 ยื่นแบบ บภ 08 ไม่ได้ การปฎิบัติงานของ TA [26/9/2563 15:08:59] 1
  07095 ยื่น บภ.08 แจ้งลดลง si [17/9/2563 17:24:02] 1
  07049 ไม่สามารถเข้าไปทำรายการยื่นแบบเพิ่มลดรายชื่อที่รับตรวจสอบได้ Jittima [7/8/2563 11:23:47] 1
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *