ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
ค้นหาหัวข้อคำถาม :
รวมทุกคำถาม การทดสอบ การปฏิบัติงาน TA/CPA การอบรมของ TA ระเบียบและหลักเกณฑ์ อื่นๆ
คำถามที่ หัวข้อคำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] จำนวน
คำตอบ
  07240 ไม่สามารถเก็บชั่วโมงอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนื่องจาก Covid19 สุรัตน์ [14/1/2564 9:21:40] 1
  07234 การอบรม TA รุ่น 14 อัชฌ [12/1/2564 16:22:56] 2
  07228 การยื่นคำขอเข้ารับการอบรม บภ.06 การยื่นคำขอเข้ารับการอบรม บภ.06 [11/1/2564 13:41:26] 2
  07218 ไม่สามารถเก็บชั่วโมงอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนื่องจาก Covid19 อรอนงค์ [6/1/2564 20:18:45] 1
  07208 แจ้งอบรมเกินกำหนด ขอผ่อนผันการอบรมTA [4/1/2564 16:00:26] 1
  07204 แจ้งอบรม วีณัฐ [4/1/2564 12:03:16] 1
  07197 การขอผ่อนผันการอบรมเก็บชั่วโมงประจำปี 63 ทศพร [25/12/2563 17:46:09] 1
  07185 แจ้งการอบรม บภ.06 ในระบบไม่ได้ TA003691 [22/12/2563 11:00:48] 1
  07173 แจ้งอบรม TA ในระบบไม่ได้ค่ะ pensiri [3/12/2563 13:24:52] 1
  07172 ขอเลื่อนการอบรมเก็บ ชม Ta ขอเลื่อนการอบรมเก็บ ชม Ta [2/12/2563 15:43:44] 1
  07171 บภ.06 ไม่มีหัวข้อ บภ.06 ให้ยื่น [2/12/2563 10:45:37] 1
  07168 ยังไม่ได้อบรมของปี2563ครับ Phan [24/11/2563 15:49:18] 1
  07166 อบรมล่าช้า Nakharin [21/11/2563 11:24:37] 1
  07158 พิมพ์แบบ บภ06 ไม่ได้ ดวงแก้ว อุดมศิลปทรัพย์ [12/11/2563 10:50:03] 1
  07155 อบรมครบแต่ระบบไม่มีข้อมูล ฐานมญ ชนนท์รดากุล [10/11/2563 18:28:27] 1
  07152 แจ้งอบรมล่าช้า แจ้งอบรมล่าช้า [5/11/2563 12:30:25] 1
  07139 การยื่นแบบ บ.ภ.06 เสกสรรค์ [22/10/2563 8:55:27] 1
  07138 เรื่องการเก็บชัวโมงTA เมื่อไรจึงจะมีแบบ online TAขอถาม [20/10/2563 13:27:35] 1
  07137 เมื่อไรจะมีการอบรมTAแบบออนไลน์ TAขอถาม [20/10/2563 13:20:35] 1
  07136 ยื่นแบบ บภ.06 TOMMY [19/10/2563 8:35:10] 1
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *