ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
ค้นหาหัวข้อคำถาม :
รวมทุกคำถาม การทดสอบ การปฏิบัติงาน TA/CPA การอบรมของ TA ระเบียบและหลักเกณฑ์ อื่นๆ
คำถามที่ หัวข้อคำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] จำนวน
คำตอบ
  07241 เข้าระบบบภ06 ไม่ได้ TA000224 [15/1/2564 15:54:54] 1
  07239 เข้าระบบ ยื่นแบบ 08 ไม่ได้ Rojravee [13/1/2564 19:53:54] 1
  07238 เข้าใช้งานระบบไม่ได้ การเข้าระบบผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี [13/1/2564 16:39:29] 1
  07237 ยื่นเรื่องขอเงินคืน และขอดูผลการสอบ บวรลักษณ์ [13/1/2564 10:32:51] 1
  07236 การเก็บชั่่วโมงอบรม ธวัชชัย [12/1/2564 21:51:22] 1
  07233 วุฒิการศึกษา wanpen [12/1/2564 14:40:43] 1
  07231 การหมดอายุวิชาที่สอบผ่าน TA(กรณีจำนวนครั้งการสอบน้อยกว่า 3ครั้ง/ปี) ์Nattha Nichakul [12/1/2564 11:31:25] 1
  07230 การเปิดสอบในปี 2564 Buboo.nuengrutai [12/1/2564 11:22:24] 1
  07226 ผลสอบสะสม นิศารัตน์ [10/1/2564 11:47:28] 1
  07225 ยื่นขึ้นทะเบียน TA บภ.02 ไม่ผ่านค่ะ rin [9/1/2564 21:17:20] 1
  07224 คะแนนที่ทำได้ของผลสอบTA คะแนนสอบTA [8/1/2564 13:09:29] 2
  07214 การยื่นแบบ บภ.02 SW [5/1/2564 15:53:59] 1
  07206 เข้าระบบ บภ.04 ไม่ได้ นันท์นภัส [4/1/2564 13:50:27] 1
  07203 การเปลี่ยนชื่อตัวและสุกล นวรัตน์ ภูเก้าล้วน [4/1/2564 11:40:15] 1
  07201 การอบรมของผู้สอบบัญชี CPA irin [2/1/2564 16:32:04] 1
  07198 เพิ่มอายุคะแนนสอบอีก 1 รอบ SC [25/12/2563 17:53:44] 1
  07194 ผลการทดสอบ Aungaoey [25/12/2563 10:55:15] 1
  07189 สอบถามข้อมุลส่วนบุคคล yingjai [24/12/2563 13:44:01] 1
  07187 ขอต่อใบอนุญาต สุ [23/12/2563 10:07:49] 1
  07176 การตัดสต๊อกสินค้า แอม [3/12/2563 16:00:50] 1
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54 : 55 : 56 : 57 : 58 : 59 : 60 : 61 : 62 : 63 : 64 : 65 : 66 : 67 : 68 : 69 : 70 : 71 : 72 : 73 : 74 : 75 : 76 : 77 : 78 : 79 : 80 : 81 : 82 : 83 : 84 : 85 : 86 : 87 : 88 : 89 : 90 : 91 : 92 : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 105 : 106 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 112 : 113 : 114 : 115 : 116
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *