ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 


 
ชื่อ :   นามสกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :   E-mail :

 

  เรียน ผู้ใช้บริการ
        กรมสรรพากรขอประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ระบบถาม-ตอบผ่านเครือข่าย ( Contact Us ) ยุติการให้บริการตอบคำถาม คงเหลือเพียงช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เท่านั้น
  • ผู้แจ้งร้องเรียนจะต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน  ชื่อ - สกุล  E-mail address
    ของตนเองอย่างถูกต้อง และขอให้ใช้ภาษาสุภาพในการกรอกข้อความ