ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 


  

 

        กรมสรรพากรขอประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ระบบถาม-ตอบผ่านเครือข่าย ( Contact Us ) ยุติการให้บริการตอบคำถาม คงเหลือเพียงช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เท่านั้น
        หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องร้องเรียน ระบบจะทำการเชื่อมโยง ( Click Link ) ตามประเภทการให้บริการ ดังนี้
  1. การยื่นแบบและแบบแสดงรายการภาษี [ คลิก ]
  2. การขอคืนภาษี [ คลิก ]
  3. กฎหมายภาษีอากร [ คลิก ]
  4. คำขอ คำร้องในการปฏิบัติงานสรรพากร [ คลิก ]
  5. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร [ คลิก ]

[แจ้งเรื่องร้องเรียน]